Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Můj milý se ozval, řekl mi: "Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Píseň písní 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 2


Píseň písní, Kapitola 3

Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Můj milý se ozval, řekl mi: "Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Píseň písní 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.