Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Píseň písní 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 2


Píseň písní, Kapitola 3

Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Píseň písní 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.