Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocna láskou. Píseň písní 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 2

Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 3


Píseň písní, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocna láskou. Píseň písní 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.