Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Píseň písní 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 2

Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 3


Píseň písní, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Píseň písní 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.