Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. Píseň písní 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 2


Píseň písní, Kapitola 2

Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 3


Píseň písní, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. Píseň písní 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.