Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Píseň písní 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 3


Píseň písní, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Píseň písní 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.