Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Píseň písní 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 3


Píseň písní, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Píseň písní 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.