Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokud je při stole král, vydává nard můj svou vůni. Píseň písní 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 3


Píseň písní, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Pokud je při stole král, vydává nard můj svou vůni. Píseň písní 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.