Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ke klisně vozu faraónova jsem tě připodobnil, má přítelkyně. Píseň písní 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 3


Píseň písní, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ke klisně vozu faraónova jsem tě připodobnil, má přítelkyně. Píseň písní 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.