Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky. Kazatel 12,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 12


Kazatel, Kapitola 12

Píseň písní 1


Píseň písní, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky. Kazatel 12,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.