Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hlupáci se unavují pachtěním, nevědí ani, kudy jít do města. Kazatel 10,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 10


Kazatel, Kapitola 11

Kazatel 12


Kazatel, Kapitola 12

Komentáře k verši :

Hlupáci se unavují pachtěním, nevědí ani, kudy jít do města. Kazatel 10,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.