Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dobrá je moudrost, jakož i dědictví, užitečná těm, kdo vidí slunce; Kazatel 7,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 7

Kazatel 8


Kazatel, Kapitola 8

Komentáře k verši :

Dobrá je moudrost, jakož i dědictví, užitečná těm, kdo vidí slunce; Kazatel 7,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.