Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všechno lidské pachtění je pro ústa, duše ukojena není. Kazatel 6,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 6


Kazatel, Kapitola 7

Kazatel 7

Komentáře k verši :

Všechno lidské pachtění je pro ústa, duše ukojena není. Kazatel 6,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.