Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vešel do pomíjivosti, zapadl v temnotách a temnotou je přikryto jeho jméno; Kazatel 6,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 6


Kazatel, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Vešel do pomíjivosti, zapadl v temnotách a temnotou je přikryto jeho jméno; Kazatel 6,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.