Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale při tom všem vydává země užitek, vždyť pole slouží i králi. Kazatel 5,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 5


Kazatel, Kapitola 6

Kazatel 7


Kazatel, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Ale při tom všem vydává země užitek, vždyť pole slouží i králi. Kazatel 5,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.