Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyšel z vězení a stal se králem, narodil se jako chuďas a došel království. Kazatel 4,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 5


Kazatel, Kapitola 5

Kazatel 6


Kazatel, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Vyšel z vězení a stal se králem, narodil se jako chuďas a došel království. Kazatel 4,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.