Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale nad oboje líp je na tom ten, kdo ještě není a nevidí zlo, které se pod sluncem děje. Kazatel 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 4


Kazatel, Kapitola 4

Kazatel 5


Kazatel, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Ale nad oboje líp je na tom ten, kdo ještě není a nevidí zlo, které se pod sluncem děje. Kazatel 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.