Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kazatel 3,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 4


Kazatel, Kapitola 4

Kazatel 5


Kazatel, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kazatel 3,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.