Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo; a Bůh vyhledává, co zašlo. Kazatel 3,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 3


Kazatel, Kapitola 4

Kazatel 5


Kazatel, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo; a Bůh vyhledává, co zašlo. Kazatel 3,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.