Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. Kazatel 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 3


Kazatel, Kapitola 4

Kazatel 4

Komentáře k verši :

Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. Kazatel 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.