Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Kazatel 3,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 3

Kazatel 4


Kazatel, Kapitola 4

Komentáře k verši :

je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Kazatel 3,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.