Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; Kazatel 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 3


Kazatel, Kapitola 3

Kazatel 4


Kazatel, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; Kazatel 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.