Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Kazatel 2,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 2

Kazatel 3


Kazatel, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Kazatel 2,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.