Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Kazatel 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 2

Kazatel 3


Kazatel, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Kazatel 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.