Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví, Kazatel 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 2

Kazatel 3


Kazatel, Kapitola 3

Komentáře k verši :

založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví, Kazatel 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.