Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš? Kazatel 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 2


Kazatel, Kapitola 2

Kazatel 3


Kazatel, Kapitola 3

Komentáře k verši :

O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš? Kazatel 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.