Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
neboť kde je mnoho moudrosti, ji i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti. Kazatel 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 2


Kazatel, Kapitola 2

Kazatel 2


Kazatel, Kapitola 3

Komentáře k verši :

neboť kde je mnoho moudrosti, ji i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti. Kazatel 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.