Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k místu, odkud opět vzejde. Kazatel 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 1

Kazatel 2


Kazatel, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k místu, odkud opět vzejde. Kazatel 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.