Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť žid Mordokaj byl první po králi Achašveróšovi; byl veliký u židů a oblíbený u množství svých bratří, pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj veškerého svého potomstva. Ester 10,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jób 1


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 2


Jób, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Neboť žid Mordokaj byl první po králi Achašveróšovi; byl veliký u židů a oblíbený u množství svých bratří, pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj veškerého svého potomstva. Ester 10,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.