Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všechny jeho význačné a bohatýrské činy i přesné údaje o velikém vlivu Mordokaje, kterého král povýšil, jsou, jak známo, zapsány v Knize letopisů králů médských a perských. Ester 10,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jób 1


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 2


Jób, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Všechny jeho význačné a bohatýrské činy i přesné údaje o velikém vlivu Mordokaje, kterého král povýšil, jsou, jak známo, zapsány v Knize letopisů králů médských a perských. Ester 10,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.