Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Esteřiným výrokem bylo stanoveno zachovávat púrím a bylo to zapsáno do knihy. Ester 9,32›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jób 1


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 2


Jób, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Esteřiným výrokem bylo stanoveno zachovávat púrím a bylo to zapsáno do knihy. Ester 9,32

Počet veršů v Bibli je 31 167.