Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby dodržovali v určený čas tyto dny púrímu, jak jim stanovil žid Mordokaj a královna Ester; stejně stanovili pro sebe i pro své potomstvo zachovávat jejich posty a nářky. Ester 9,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 10


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 1


Jób, Kapitola 2

Komentáře k verši :

aby dodržovali v určený čas tyto dny púrímu, jak jim stanovil žid Mordokaj a královna Ester; stejně stanovili pro sebe i pro své potomstvo zachovávat jejich posty a nářky. Ester 9,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.