Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také královna Ester, dcera Abíchajilova, psala s židem Mordokajem ještě jednou, aby dodala váhy ustavující listině o purímu. Ester 9,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 10


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 1

Komentáře k verši :

Také královna Ester, dcera Abíchajilova, psala s židem Mordokajem ještě jednou, aby dodala váhy ustavující listině o purímu. Ester 9,29

Počet veršů v Bibli je 31 167.