Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tyto dny budou připomínány a slaveny v každém pokolení a v každé čeledi, v každé krajině a v každém městě; tyto dny púrímu nebudou mezi židy opomíjeny a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne. Ester 9,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 1

Komentáře k verši :

Tyto dny budou připomínány a slaveny v každém pokolení a v každé čeledi, v každé krajině a v každém městě; tyto dny púrímu nebudou mezi židy opomíjeny a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne. Ester 9,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.