Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale když ona vešla před krále, nařídil král, dokonce písemně, obrátit jeho zlý záměr, který osnoval proti židům, na jeho hlavu, a pověsili jej i jeho syny na kůl. Ester 9,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 1

Komentáře k verši :

Ale když ona vešla před krále, nařídil král, dokonce písemně, obrátit jeho zlý záměr, který osnoval proti židům, na jeho hlavu, a pověsili jej i jeho syny na kůl. Ester 9,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.