Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Uložil jim, aby každým rokem slavili čtrnáctého a patnáctého dne měsíce adaru Ester 9,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9


Ester, Kapitola 10

Jób 1


Jób, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Uložil jim, aby každým rokem slavili čtrnáctého a patnáctého dne měsíce adaru Ester 9,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.