Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto rozptýlení židé, sídlící ve venkovských městech, slaví čtrnáctého dne měsíce adaru radostné hodování a den pohody a jeden druhému posílá dárky. Ester 9,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9

Jób 1


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Proto rozptýlení židé, sídlící ve venkovských městech, slaví čtrnáctého dne měsíce adaru radostné hodování a den pohody a jeden druhému posílá dárky. Ester 9,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.