Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bylo to třináctého dne měsíce adaru a čtrnáctého dne byl klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. Ester 9,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9

Jób 1


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Bylo to třináctého dne měsíce adaru a čtrnáctého dne byl klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. Ester 9,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.