Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
deset synů Hamedatova syna Hamana, protivníka židů, zabili, ale nevztáhli ruce po lupu. Ester 9,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9

Jób 1


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Komentáře k verši :

deset synů Hamedatova syna Hamana, protivníka židů, zabili, ale nevztáhli ruce po lupu. Ester 9,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.