Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a Parmaštu a Arísaje a Aridaje a Vajzatu, Ester 9,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9

Ester 10


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Komentáře k verši :

a Parmaštu a Arísaje a Aridaje a Vajzatu, Ester 9,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.