Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I Paršandatu a Dalfóna a Aspatu Ester 9,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9

Ester 10


Ester, Kapitola 10

Komentáře k verši :

I Paršandatu a Dalfóna a Aspatu Ester 9,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.