Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na hradě v Šúšanu židé zabili a zahubili pět set mužů. Ester 9,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 9

Ester 9


Ester, Kapitola 10

Komentáře k verši :

Na hradě v Šúšanu židé zabili a zahubili pět set mužů. Ester 9,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.