Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi. Ester 4,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 4


Ester, Kapitola 5

Ester 6


Ester, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi. Ester 4,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.