Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když se podruhé shromažďovaly panny, seděl Mordokaj v královské bráně. Ester 2,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 2


Ester, Kapitola 3

Ester 4


Ester, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Když se podruhé shromažďovaly panny, seděl Mordokaj v královské bráně. Ester 2,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.