Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na hradě v Šúšanu byl jeden žid jménem Mordokaj, syn Jaíra, syna Šimeího, syna Kíšova, Benjamínec. Ester 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 2

Ester 3


Ester, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Na hradě v Šúšanu byl jeden žid jménem Mordokaj, syn Jaíra, syna Šimeího, syna Kíšova, Benjamínec. Ester 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.