Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ta dívka, která se králi zalíbí, stane se královnou místo Vašti." Králi se návrh zalíbil a učinil tak. Ester 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 2

Ester 3


Ester, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ta dívka, která se králi zalíbí, stane se královnou místo Vašti." Králi se návrh zalíbil a učinil tak. Ester 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.