Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali: "Nechť jsou vyhledány pro krále dívky, panny půvabného vzhledu! Ester 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 2


Ester, Kapitola 2

Ester 3


Ester, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali: "Nechť jsou vyhledány pro krále dívky, panny půvabného vzhledu! Ester 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.