Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Králi i velmožům se ten návrh zalíbil a král učinil podle slov Memúkanových. Ester 1,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 2


Ester, Kapitola 2

Ester 3


Ester, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Králi i velmožům se ten návrh zalíbil a král učinil podle slov Memúkanových. Ester 1,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.