Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale královna Vašti se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. Ester 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 1


Ester, Kapitola 2

Ester 2

Komentáře k verši :

Ale královna Vašti se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. Ester 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.