Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také královna Vašti pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Achašveróše. Ester 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 1

Ester 2


Ester, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Také královna Vašti pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Achašveróše. Ester 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.